ខេត្តបាត់ដំបង! សិស្សវិទ្យាល័យសំពៅលូនប្រុស ស្រី៤០នាក់ ដួលសន្លប់បន្តបន្ទាប់ មិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែដឹងថាសិស្សភាគច្រើនខ្វះ…

០៤/១២/២០១៨ ខេត្តបាត់ដំបង៖ សិស្សសាលាវិទ្យាល័យស្រុកសំពៅ លូន ស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងព្រលិត ឃុំសន្តិភាព ស្រុកសំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង ប្រមាណជា៤០នាក់បានដួលសន្លប់បន្តបន្ទាប់ ដោយមិនដឹងពីមូលហេតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា រហូតមកទល់និងថ្ងៃទី៤ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨នេះ ហើយបញ្ហានេះចំនួនសិស្សដែលដួលសន្លប់កើនឡើង ហើយភាគច្រើនរៀនថ្នាក់ទី៧ រហូតថ្នាក់ទី១២ ។ ។ ប្រភពហ្វេកប៊ុក Heng Ly  ។ 

Read more