ឯកឧត្តម​ ហេង​ សួ​ បង្ហាញឯកសា​រ​ PTT ដល់សារ:ជនតាមសំណូមពរ

០៤/១០/២០១៨ ភ្នំពេញ៖​  នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ​ ឯកឧត្តម​ ហេង​ សួ​ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារ​ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ​ បានបង្ហាញនូវឯកសា​ PTT   តបតាមសំណូមព​រ​របស់សិក្ខកាមដែលបានចូលរួម​ អង្គវេទីការបើកចំហរក្រៅផ្លូវការ​កាលពីថ្ងៃទី​ ២៣​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៨។ ឯកឧត្តម​ ហេង​ សួ  «ដោយមានសំណូមពររបស់បងប្អូនដែលអញ្ចើញចូលរួមវេទិការបើកចំហរក្រៅផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី២៣កញ្ញាកន្លងទៅនេះ

Read more