រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចឲ្យនិយោជកបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនិយោជិក ក្នុងមួយខែ២ដង

២១/០៩/២០១៨ ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសលេខ ៤៤២ កបប្រកខល របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចុះថ្ងៃសុក្រ ១២កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំច  សំរិទ្ធិសក ព.ស ២៥៦២ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងការងារបានសម្រេច បទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ

Read more